מדיניות פרטיות

הייטק מדיקל דוק בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו" או "אנו")  מכבדת את זכותך לפרטיות. החברה מספקת שירותי ייעוץ רפואי הנשכרים בידי מעסיקים לטובת עובדיהם (להלן: "שירותי הייעוץ"). החברה הקימה ופיתחה את אתר זה  (להלן: "האתר") המאפשר לקבל מידע אודות שירותי הייעוץ, ליצור קשר עם החברה, וכן מאפשר לעובדים של מעסיקים כאמור להצטרף לשירותי הייעוץ (להלן: "השירותים"). מדיניות פרטיות זו מסבירה מהם נהלי החברה ביחס למידע האישי (כהגדרתו להלן) הנאסף באמצעות האתר ו/או השירותים על ידי החברה וכיצד החברה משתמשת, מעבירה ומאבטחת את מידע זה. מונחים במסמך זה אשר לא הוגדרו במפורש יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, המפורסמים בכתובת [www.moveomedical.com] (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

"מידע אישי" הינו מידע הקשור לאדם כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל. לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי; מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך בלבד. אם לא תסכים למסור את המידע האישי, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך. 

 1. מידע שאנו אוספים. אנו אוספים מידע במידת הצורך ובהתאם לשימושך בשירותים, לכן איסוף המידע האישי הינו תלוי בסוג השירותים שהנך עושה בהם שימוש, כדלהלן:

 1. כיצד אנו משתמשים במידע. הנך מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע אישי נוסף שיצטבר אודותיך, ותהא רשאית לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש כאמור במדיניות הפרטיות, לרבות המטרות המפורטות להלן:

שיתוף המידע האישי שלך. הנך מאשר שנשתף את המידע האישי שלך בהתאם לאמור להלן:

 1. ספקי שירות וצדדים שלישים.  
 2. אנו עשויים לשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות וצדדים שלישיים אחרים, לרבות הגורם\ים אשר יספק\ו בפועל את שירותי הייעוץ ("ספקי צד ג'") אשר עשויים להשתמש במידע כדי: (1) לסייע לנו לספק לך את השירותים ו/או להפעיל את האתר; וכן (2) לסייע לנו בהבנת השימוש באתר ו/או בשירותים.
 3. ספקי צד ג' עשויים להיות מצויים במדינות אחרות מאשר מדינת ישראל. כל הצדדים השלישיים המורשים יהיו כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. למרות זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות ישנן רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינת ישראל והנך מאשר את העברת המידע האישי שלך למדינות אלה. 
 4. העברת בעלות. אנחנו עשויים לחשוף ו/או להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע האישי שלך במסגרת או במהלך משא ומתן, בנוגע למיזוג, מכירת נכסי חברה או רכישה (כולל במקרים של פירוק). במקרה כזה, המידע האישי שלך ימשיך להיות כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות החוק.
 5. העברת מידע במסגרת אכיפת חוק. נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות, התוכן הדיגיטאלי, או כל מידע אישי אחר, של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות המפרות את החוק. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב כי גילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות) או להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות של צדדים שלישיים. 
 6. שיתוף מידע נוסף. נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים בהם: (1) החברה תגלה כי אילו מפעולותיך באתר ו/או בשירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; או (2) החברה תעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים כנגדה (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או באמצעות השירותים.
 7. כיצד אנו מגנים על המידע. אנו פועלים לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע, הן בזמן מסירתו והן מרגע קבלת המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לפיכך, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך באופן מוחלט.
 8. זכות עיון ותיקון המידע. למשתמשים בשירותים עומדת האפשרות לבקש לעיין ו/או לתקן מידע אישי שנאסף עליהם על ידי החברה, בהתאם להוראות הדין. החברה תתקן מידע אישי שנאסף על המשתמש בהתאם לבקשה אשר תתקבל בכתב מהמשתמש בכתובת [yohai@moveomedical.com], אם וככל שאפשרי ובהתאם להוראות החוק. התיקון יתבצע תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.
 9. שמירת המידע. נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: (1) לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; (2) לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; (3) לפתור סכסוכים; (4) לאכוף את ההסכמים שלנו; או (5) למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. אנו עשויים למחוק את המידע שלך, מבלי להודיע לך על כך, ככל שאנו רואים שאין עוד צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.
 10. עוגיות (Cookies) עוגיות הם קבצי טקסט קצרים אשר נשלחים למכשירך באמצעות הדפדפן שלך. אנחנו משתמשים בקבצי עוגיות כדי להתאים את חוויית השימוש שלך באופן אישי. ייתכן שנשתמש בעוגייה "מתמידה" על מנת לשמור את ההגדרות והתאמות האישיות שלך. לדוגמה, אם תיכנס לאתר, העוגייה תשמש כדי לזהות אותך כמשתמש נוכחי, כדי שלא תצטרך להכניס את פרטיך מחדש בכל שימוש באתר. רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים מראש בצורה שמאפשרת קבלת עוגיות, אבל אתה יכול לשנות את ההגדרה הזאת כך שהדפדפן שלך יחסום עוגיות מסוימות או כדי שהדפדפן יודיע לך כל פעם שעוגייה נשלחת. כמו כן, אתה יכול למחוק כל עוגייה קיימת בכל עת. ייתכן שחלק מהתכונות של השירותים ו/או של האתר לא יעבדו כראוי אם תבטל או תסיר את העוגיות.
 11. ילדים. החברה אינה אוספת באופן מודע מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל שמונה עשרה (18). אם הנך מודע למקרה בו יחיד מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים ללא רשות הורה או אפוטרופוס, נבקשך להודיע לנו בהקדם.
 12. תקשורת והודעות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לאתר ו/או לשירותים דרך דוא"ל, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות המתייחסות לחשבונך מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן אלא אם תסגור את חשבונך. 
 13. שינויים במדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם על כך הודעה באתר בעמוד זה. 
 14. יצירת קשר. בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל: [ד״ר יוחאי שרגא, מנכ״ל – yohai@moveomedical.com]

עדכון אחרון: מאי 2022